Organisatie Het Anker

Het AnkerOrganisatie Het Anker in Vollitsja is een instelling die verslaafden en daklozen uit Zjitomir helpt. In gebouw Het Anker is plaats voor 8 verslaafde bewoners. Zij kunnen daar de eerste 2 fases van het traject volgen om van hun verslaving af te komen. Tijdens die fases wordt er naast de behandeling ook in de grote groente kas en op het land gewerkt. Bovendien helpen ze mee in het huishouden.

Als ze de eerste 2 fases goed doorlopen hebben, gaan de bewoners begeleid wonen in Het Baken, dat aan de overkant van Het Anker staat. Dan werk en ze ook meer toe naar terugkeer in de maatschappij. Er wordt naar werk gezocht en geprobeerd om familiebanden te herstellen. 

SjofarPersoneel, bewoners en ex-bewoners delen ook wekelijks warme maaltijden uit aan daklozen in Zjitomir. Dit doen ze bij een gebouwtje dat ze nog maar pas in hun bezit hebben gekregen. Dat willen ze heel graag opknappen, zodat de daklozen er kunnen douchen en de maaltijden binnen kunnen eten. Het zou mooi zijn als een deel van jullie projectgeld daar naar toe kan gaan. 
Het project van eten uitdelen aan daklozen heeft de naam Sjofar gekregen (voorheen De Ark).